firma Michal Tuček - stavební a výškové speciální práce  
O firmě Služby TV, Sat, PC Kontakt

Kabelové rozvody, GSM

Pro společnost Codis a.s. jsme vybudovali sítě kabelové televize v Praze, (v městských č ástech Butovice, Lužiny, Stodůlky, Modřany a Jižní Město), v Děčíně, Teplicích a Zábřehu s následným zajištením servisu. Pro TES Media jsme vybudovali sítě TKR v Příbrami a Praze-Vysočanech.

V r. 1995 prošli některí pracovníci školením u Deutsche Telekom na samostatnou výstavbu a uvádění do provozu satelitních komunikačních stanic VSAT pro něm. firmu EuroData v ČR. Na základě získané kvalifikace vybudovali pracovníci naší firmy VSAT stanice v Jičíně a v Praze.

V r.1997 získala firma zakázku na vybudování základnových stanic mobilních telefonů pro společnost RadioMobil, prostřednictvím společnosti Siemens, která byla pověřena výstavbu techto stanic v ČR zajistit.

V r.1997 bylo vybudováno a uvedeno do provozu 6 základnových stanic pro GSM v průběhu 4 měsíců. Pro účel výstavby firma disponuje skupinou pracovníku, schopných provádět upevnování a montáž systému ve výškách, vybudovala si dobré kontakty na výrobce upevňovacích konstrukcí s povrchovou ochranou, firmy schopné provedení elektrické instalace pro napájení elektroniky stanice a zajištuje souhlas rozvodných závodů.

V r. 1998 získala firma zakázku od spolecnosti Nokia pro Eurotel, pro zahuštení síte základnových stanic na Moravě. Obsah a postup prací byl v zásadě totožný s níže popsaným postupem ( viz realizace GSM stanic) pro společnost RadioMobil v oblasti výstavby. Pro společnost Nokia byla spolupráce rozšírena o dodání antén, kabeláže včetně konektorů, zemnících kitů, instalace technologie a MW spoje včetně protistrany. Kompletně bylo vybudováno 6 základnových stanic na Morave a v Hradci Králové. Firma se účastnila výstavby dalších GSM stanic: Měšice, Albrechtice, Hlučín, Rýmařov, a v Praze Na Pražačce. Provedla přesměrování jednoho a výstavbu druhého mikrovlnného spoje na Pradědu a vybudovala pro spolecnost TES mikrovlnný spoj Praha – Milešovka.

Od začátku roku 1999 pracovala firma pro spolecnost NORTEL NETWORKS na vybudování sítě pro třetího operátora. Zadaná oblast byla Praha historické centrum.

Od začátku roku 2000 vybudovala pro společnost Ericsson přez 100 základnových stanic všech typů na klíč pro Český Mobil ( Oskar ).

Součástí realizace GSM stanic bylo:

- najít ve zvolené lokalitě vhodný objekt,

- uzavření nájemní smlouvy s majitelem

- geologický průzkum

- výpočet elmag. pole v okolních objektech a souhlas hygienika

- statický výpočet a projektová dokumentace na základnovou stanici

- zhotovení prováděcí a dílenské dokumentace

- elektroprojekt

- požární zpráva

- souhlas Stát. letecké inspekce

- souhlas VUUS

- stavební povolení / územní rozhodnutí / ohlášení drobné stavby/

- výroba a montáž konstrukcí pro upevnění anténních systémů elektroniky a propojovací kabeláže (na

střechách vysokých domů, silech a továrních komínech)

- montáž elektro

- montáž GSM technologie

- montáž MW spoje

- zajištení hygienických měření

- vypracování projektové dokumentace skutečného stavu

- kolaudační řízení

 

 

 

 


Copyright © 2004-2021 MT-COM O firmeSlužbyTV, Sat, PCKontakty